Okategoriserade

Orolig?

Känner du dig stressad eller är du ofta orolig? I livet kan allting hända när man minst anar och det är ganska lätt att man blir orolig eller stressad för mycket. Då kan det vara svårt att se livet från det ljusa sidan. Jag tror att viljan är den starkaste kraften.  Viljan att se saker på den ljusa sidan och att ha klarheten att det alltid är möjligt att hitta en gynnsam lösning på ett givet problem är ett kännetecken för optimistiska människor samt psykiskt hälsa.

Prova bli vegan så ska du se att du då blir mindre orolig

Visste du om att kött och mejeri skapar inflammation i kroppen? Prova uteslut detta för att sedan fundera över om du då blir lika orolig.

Du kan tex få en vegansk varm choklad genom att byta ut mjölken mot havre och sojamjölk.

TIPS FÖR ATT BLI MER OPTIMISTISK

Att vara optimistisk betyder inte nödvändigtvis att vara glad eller att reagera på ett naivt sätt. En sund optimism ignorerar inte problem eller dåliga situationer. Faktum är att optimistiska människor vet hur man närmar sig olika situationer ur ett positivt perspektiv.

Det finns alltid en positiv sida av allt som händer dig och det är i detta perspektiv du måste möta dina problem. Genom att flytta fokus på din uppmärksamhet till den positiva sidan av varje situation, kommer du att utveckla en mer positiv syn på livet, vilket kommer att bidra till större välbefinnande, öka ditt självförtroende och din beslutsamhet att gå framåt. Pessimism är smittsam. Vet hur du skyddar dig från negativa människor som klagar på allt hela tiden?. Dessa människor kan påverka ditt omdöme negativt och det kan sluta med att du dras till det negativa tankemönster.

HUR GÖR MAN TROTS SVÅRIGHETERNA?

Alla våra tankar är vanor så kom ihåg att rutiner ger oss färdighet. Livet, omständigheterna, även vad vi har lärt oss genom livet, har fått oss att tänka på ett visst sätt som kan ge oss negativitet.

Om du känner att du kan inte hantera dina problem ibland kan det bara bra att prata med någon, en livscoach ,eller varför inte online terapi?. Att prata med någon när man plötsligt behöver det kan göra en stor skillnad.
En vana förstärks av själva kraften i vanan. Det betyder att ju mer vi pratar om negativa saker, desto mer blir det vanligt för oss. Så vanligt att vi slutar med att ta denna negativitet för verkligheten. Hur vi tänker påverkar hur vi mår och det här är faktiskt grunden till KBT  inom psykologi och terapi.

Då är det viktigt att bli medveten om våra tankar och hur vi tänker för att må bra.